Struktura i właściwości cienkościennych odlewow z żeliwa sferoidalnego, obrabianych cieplnie w złożu fluidalnym

Andrzej Borowski

Abstract


Odlewy cienkościenne przeznaczone do niniejszych badań charakteryzowały się bardzo niekorzystną mikrostrukturą po odlaniu. Znaczny stopień zabielenia utrudniał jakąkolwiek klasyfikację tego żeliwa.

Wstępna obróbka cieplna, polegajaca na normalizowaniu nie tylko modyfikowała tę niekorzystną strukturę, ale poprzez ujednorodnienie austenitu, ułatwiała hartowanie izotermiczne w złożu fluidalnym. Uzyskano klasyczna strukturę żeliwa ADI o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1500 MPa przy wydłużeniu A5 powyżej 3%.

Złoże fluidalne okazało się dobrym ośrodkiem chłodzącym dla uzyskania struktury ADI


Keywords


Casting, Austempered Ductile Iron

Refbacks

  • There are currently no refbacks.JMT © Copyright ITW 2014