Badania nanostrukturalne żeliwa ADI w transmisyjnym mikroskopie elektronowym

Mieczysław Kaczorowski, Dawid Myszka

Abstract


W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych żeliwa ADI z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej - TEM. Celem badań była obserwacja struktury w nanoskali, w szczególności otrzymanie podstawowej informacji, czy rzeczywiście osnowa żeliwa ADI składa się z mieszaniny ferrytu austenitu i ewentualnie pewnej ilości martenzytu, czy też zawiera również ultradyspersyjne węgliki, których ujawnienie metodami klasycznej metalografii jest niemożliwe. W rezultacie szczegółowych obserwacji przeprowadzonych z wykorzystaniem techniki cienkich folii ustalono, że w osnowie znajdują się drobne wydzielenia koherentne z osnową, które mogą dawać istotny wkład w umocnienie.

Keywords


Casting; Austempered ductile iron; ADI; TEM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.JMT © Copyright ITW 2014