Vol 5, No 2 (1980)

Materiały na V Sympozjum Naukowego Zakładu Odlewnictwa ITB i Oddziału Warszawskiego STOP

Table of Contents

Articles

Paweł Murza - Mucha, Ryszard Szostak
5-14
Mieczysław Kaczorowski, Jarosław Bindas
15-27
Marcin Perzyk
29-36
Krzysztof Błaszkowski
37-46
Zbigniew Godlewski
47-63