Search


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (2002) Wybrane zagadnienia zwiazane z nową metodą bezpośredniego hartowania izotermicznego żeliwa sferoidalnego w złożu fluidalnym Abstract
Jerzy Tybulczuk, Dawid Myszka, Adam Kowalski, Andrzej Pytel, Mieczysław Kaczorowski
 
Vol 19, No 1 (1994) Żeliwo sferoidalne bainityczne - żeliwo ADI Abstract
Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Borowski
 
Vol 28, No 1 (2003) Badania nanostrukturalne żeliwa ADI w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Abstract
Mieczysław Kaczorowski, Dawid Myszka
 
Vol 19, No 1 (1994) Obliczanie i projektowanie układów wlewowych dla odlewów z żeliwa sferoidalnego wytwarzanych w formach piaskowych Abstract
Krzysztof Błaszkowski
 
Vol 27, No 1 (2002) Wpływ postaci grafitu na właściwości mechaniczne żeliwa hartowanego izotermicznie Abstract
Mieczysław Kaczorowski, Grzegorz Barlak
 
1 - 5 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"