Search


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (1979) Badania parametrów konstrukcyjnych niskociśnieniowego podajnika - dozownika ciekłego metalu Abstract
Krzysztof Błaszkowski
 
Vol 28, No 1 (2003) Badanie wpływu własności wilgotnych mas formierskich na powstawanie wad w odlewach przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych Abstract
Robert Biernacki, Marcin Perzyk
 
Vol 40, No 1 (2015) Analysis of vehicles brake calipers regeneration process Abstract  PDF
Bogdan Kupiec, Mykola Korenivskyi
 
Vol 28, No 1 (2003) Zastosowanie metody bezpośredniego hartowania izotermicznego żeliwa sferoidalnego Abstract
Dawid Myszka, Mieczysław Kaczorowski, Jerzy Tybulczuk, Andrzej Pytel, Adam Kowalski
 
Vol 9, No 2 (1984) A Fast Method of Determination of Parameters of the Simplified Heat Treatment of the Al-Si Chill Castings Abstract
Paweł Murza - Mucha, Marcin Perzyk, Ryszard Szostak
 
Vol 41, No 4 (2016) Evaluation of Mechanical Properties of Al7050-cenosphere Metal Matrix Composites Abstract  PDF
J. N. Ambigapathy, Dawid Myszka
 
Vol 4, No 1 (1979) Określenie wydłużeń próbek w próbach na rozciąganie prowadzonych w podwyższonych temperaturach Abstract
Marcin Perzyk, Józef Ziemba
 
Vol 4, No 1 (1979) Rafinacja próżniowa stopów Al-Si w warunkach Odlewni ZWAR Abstract
Zbigniew Bonderek, M. Zając
 
Vol 5, No 1 (1980) Morfologia i struktura wydzieleń węglowych w formie piaskowej przy odlewaniu żeliwa Abstract
Paweł Murza - Mucha, Mieczysław Kaczorowski, Jerzy Kucharczyk
 
Vol 4, No 1 (1979) Produkcja odlewów ze stopów aluminium w oparciu o masy ze spoiwem sodowym - SOCOR - nowy system produkcji odlewów ze stopów aluminium Abstract
Paweł Murza - Mucha, Zbigniew Koszarewski
 
Vol 19, No 1 (1994) Żeliwo sferoidalne bainityczne - żeliwo ADI Abstract
Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Borowski
 
Vol 42, No 3 (2017) Comparison of Some Properties of Selected Co-Cr Alloys Used in Dental Prosthetics Abstract  PDF
Aleksandra Narowska-Sobieraj, Dawid Myszka
 
Vol 5, No 2 (1980) Wpływ struktury odlewniczej na przebieg procesu utwardzania wydzieleniowego w stopie Al-0,7%Mg2Si Abstract
Mieczysław Kaczorowski, Jarosław Bindas
 
Vol 19, No 1 (1994) Obliczanie i projektowanie układów wlewowych dla odlewów z żeliwa sferoidalnego wytwarzanych w formach piaskowych Abstract
Krzysztof Błaszkowski
 
Vol 5, No 2 (1980) Możliwość zastosowania uproszczonego procesu przesycania odlewów kokilowych ze stopu aluminium - krzem Abstract
Paweł Murza - Mucha, Ryszard Szostak
 
Vol 28, No 1 (2003) Detection of causes of casting defects based on relative importance factors of input signals of neural network Abstract
Marcin Perzyk, Andrzej Kochanski, Jacek Kozłowski
 
Vol 9, No 2 (1984) An attempt of explanation of the adhesion of the synthetic bentonite moulding sand to the pattern surface Abstract
Stanisław Waszkiewicz
 
Vol 4, No 1 (1979) Ocena zależności pomiędzy wybranymi parametrami wytrzymałościowymi i technologicznymi mas formierskich, a parametrami Coulomba Abstract
Marcin Perzyk, Jarosław Bindas
 
Vol 9, No 2 (1984) On the Effect of Microstructure on the Attenaution of Ultrasonic Waves in Modified and Unmodified Sand and Chill Cast Silumin Abstract
Zbigniew Godlewski
 
Vol 9, No 2 (1984) The Role of Silicone in Precipitation Hardened Al-Si-Mg Alloys Abstract
Mieczysław Kaczorowski, Zdzisław Chmielewski
 
Vol 28, No 1 (2003) Badania nanostrukturalne żeliwa ADI w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Abstract
Mieczysław Kaczorowski, Dawid Myszka
 
Vol 5, No 2 (1980) Propagacja pęknięć w żeliwie sferoidalnym Abstract
Zbigniew Godlewski
 
Vol 28, No 1 (2003) Struktura i właściwości cienkościennych odlewow z żeliwa sferoidalnego, obrabianych cieplnie w złożu fluidalnym Abstract
Andrzej Borowski
 
Vol 5, No 2 (1980) Technologiczna klasyfikacja kokilarek Abstract
Krzysztof Błaszkowski
 
Vol 5, No 1 (1980) Badania parametrów konstrukcyjnych niskociśnieniowego podajnika - dozownika ciekłego metalu Abstract
Krzysztof Błaszkowski
 
1 - 25 of 31 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"