Search


 
Issue Title
 
Vol 42, No 1 (2017) Current State and Development Opportunities of Dynamic Power Source for GMA Welding Processes Abstract  PDF
B. Jaeschke, M. Węglowski, Tomasz Chmielewski
 
Vol 40, No 1 (2015) Testing the Properties of Welded Joints Made of Construction Steel Abstract  PDF
Mykola Korenivskyi, Bogdan Kupiec
 
Vol 40, No 1 (2015) Influence of linear arc energy welding Inconel 625 for structureand properties Abstract  PDF
Robert Kocurek
 
Vol 9, No 1 (1984) Modyfikacja spoiw lutowniczych Abstract
Władysław Włosiński, Edmund Tomasik
 
Vol 42, No 3 (2017) Joining of Alumina (Al2O3) with Metals by the Friction Welding Method Abstract  PDF
Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański, A. Torzewski, Michał Hudycz
 
Vol 9, No 1 (1984) Technika wykonywania doczołowych połączeń zgrzewanych iskrowo o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej Abstract
Kazimierz Ferenc, Jarosław Barwicki
 
Vol 11, No 1 (1986) Rozmieszczenie zgrzein w złączach zgrzewanych punktowo Abstract
Tadeusz Sobiś
 
Vol 5, No 1 (1980) Makrostruktury złączy punktowych metali i stopów jednoimiennych Abstract
Tadeusz Sobiś
 
Vol 9, No 1 (1984) Makrostruktury złączy zgrzewanych karbowo Abstract
Tadeusz Sobiś
 
Vol 5, No 1 (1980) Niektóre zagadnienia spawalnicze w energetyce jądrowej Abstract
Jan Szymański, Adam Windyga
 
1 - 10 of 10 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"